Rok założenia 1998

Adres

ul. Owocowa 9A
61-306 Poznań

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 8:00 – 16:00
Sob: 8:00 – 13:00

Telefon

Referencje

Rozbiórki i wyburzenia

Matpol

Referencje

Posiadamy liczne, pozytywne referencje od Inwestorów z wykonanych przez firmę MATPOL robót wyburzeniowych na terenie całego kraju. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w przetargach publicznych, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

 

Firma F.U.H. MATPOL – Mateusz Sroczyński, wyraża gotowość pełnej współpracy z Państwem dla opracowania kompletnej dokumentacji wyburzeń i rozbiórki lub demontażu, wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń, wszelkiego rodzaju uzgodnień, decyzji administracyjnych dla zleconego zadania oraz kompleksowego wykonania robót wraz z uporządkowaniem placu budowy.

 

Zatrudniamy najwyższej klasy specjalistów – operatorów maszyn budowlanych marki Caterpillar. Koparki gąsienicowe wyposażone są w specjalistyczne długie wysięgniki, nożyce do cięcia zbrojenia, szczęki do kruszenia konstrukcji żelbetowych, młoty hydrauliczne. Dysponujemy spycharkami (Cat D-6), ładowarkami, transportem – samochodami samowyładowczymi o ładowności 20-25 ton, oraz kruszarkami do recyklingu gruzu budowlanego.

 

Każda z osób należąca do kadry kierującej robotami budowlanymi – wyburzeniowymi, jest wpisana do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz jest czynnym zawodowo członkiem izby samorządu zawodowego, w tym przypadku członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez WOIIB.