Rok założenia 1998

Adres

ul. Owocowa 9A
61-306 Poznań

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 8:00 – 16:00
Sob: 8:00 – 13:00

Telefon

MATPOL

Rozbiórki i wyburzenia

Zatrudniamy najwyższej klasy specjalistów – operatorów maszyn budowlanych marki Caterpillar. Koparki gąsienicowe wyposażone
są w specjalistyczne długie wysięgniki, nożyce do cięcia zbrojenia, szczęki do kruszenia konstrukcji żelbetowych, młoty hydrauliczne. Dysponujemy spycharkami (Cat D-6), ładowarkami, transportem – samochodami samowyładowczymi o ładowności 20-25 ton, oraz kruszarkami do recyklingu gruzu budowlanego.

Matpol

Zapewniamy najwyższy poziom usług

Firma F.U.H. MATPOL – Mateusz Sroczyński ul. Owocowa 9 A, 61-306 Poznań, jest zainteresowana świadczeniem dla Państwa usług w zakresie wyburzeń, rozbiórek, demontaży budowlanych. W robotach wyburzeniowych stosujemy głównie metodę mechaniczną, zgodnie z decyzjami pozwoleń na roboty rozbiórkowe, oraz warunkami bezpieczeństwa.

Rozbiórki i wyburzenia

transport specjalistyczny

kruszenie-sortowanie gruzu

wynajem sprzętu budowlanego

roboty ziemne, wyKOPY, niwelacje terenu

Sprzedaż materiaŁów porozbiórkowych

24

lata na rynku

 

Dlaczego wybrać właśnie nas

Harmonogram robót jest podporządkowany optymalizacji prac rozbiórkowych, ochronie środowiska, bezpieczeństwu infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz minimalizacji nakładów finansowych. Prace wyburzeniowe prowadzimy bezpiecznie i terminowo, uwzględniając przy tym specyfikę poszczególnych obiektów.

Gwarantujemy rzetelne wykonanie zleconych nam robót, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, bhp. Zapewniamy najwyższy poziom usług dostosowany do wymagań Zamawiającego i prawa rynku. Stosujemy selekcję odpadów budowlanych, poddając je recyklingowi zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Prawem Ochrony Środowiska.

 

Matpol

Gwarantujemy rzetelne wykonanie zleconych nam robót, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, bhp.

Firma F.U.H. MATPOL – Mateusz Sroczyński, wyraża gotowość pełnej współpracy z Państwem dla opracowania kompletnej dokumentacji wyburzeń i rozbiórki lub demontażu, wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń, wszelkiego rodzaju uzgodnień, decyzji administracyjnych dla zleconego zadania oraz kompleksowego wykonania robót wraz z uporządkowaniem placu budowy.

Matpol

Wyburzenia i rozbiórki

Każda z osób należąca do kadry kierującej robotami budowlanymi – wyburzeniowymi, jest wpisana do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz jest czynnym zawodowo członkiem izby samorządu zawodowego, w tym przypadku członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez WOIIB.

Zatrudniamy najwyższej klasy specjalistów – operatorów maszyn budowlanych marki Caterpillar. Koparki gąsienicowe wyposażone
są w specjalistyczne długie wysięgniki, nożyce do cięcia zbrojenia, szczęki do kruszenia konstrukcji żelbetowych, młoty hydrauliczne. Dysponujemy spycharkami (Cat D-6), ładowarkami, transportem – samochodami samowyładowczymi o ładowności 20-25 ton, oraz kruszarkami do recyklingu gruzu budowlanego.

 

MATPOL

Współpraca z nami

Firma F.U.H. MATPOL – Mateusz Sroczyński, wyraża gotowość pełnej współpracy z Państwem dla opracowania kompletnej dokumentacji wyburzeń i rozbiórki lub demontażu, wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń, wszelkiego rodzaju uzgodnień, decyzji administracyjnych dla zleconego zadania oraz kompleksowego wykonania robót wraz z uporządkowaniem placu budowy.

Posiadamy 4 szt. zestawów niskopodwoziowych do transportu maszyn i urządzeń o ładowności do 60 ton, co jest gwarancją dużej mobilności w przerzutach sprzętu budowlanego niezbędnego dla wykonania zleconych robót na terenie całego kraju.

lata na rynku

rozbiórek

wyburzeń

Posiadamy liczne, pozytywne referencje od Inwestorów z wykonanych przez firmę MATPOL robót wyburzeniowych na terenie całego kraju. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w przetargach publicznych, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Matpol

Aktualności

Stosujemy selekcję odpadów budowlanych, poddając je recyklingowi zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Prawem Ochrony Środowiska.