Rozpoczęto współpracę z firmą Jakon Sp. z o.o. w zakresie robót rozbiórkowych etap 2, na terenie centrum dystrybucji Lidl w Jankowicach koło Tarnowa Podgórnego. Przedmiotem rozbiórki będzie wyburzenie wnętrza hali jako część przedsięwzięcia.