Firma F.U.H. MATPOL – Mateusz Sroczyński ul. Owocowa 9 A, 61-306 Poznań, jest zainteresowana świadczeniem dla Państwa usług
w zakresie wyburzeń, rozbiórek, demontaży budowlanych. W robotach wyburzeniowych stosujemy głównie metodę mechaniczną, zgodnie
z decyzjami pozwoleń na roboty rozbiórkowe, oraz warunkami bezpieczeństwa.

Harmonogram robót jest podporządkowany optymalizacji prac rozbiórkowych, ochronie środowiska, bezpieczeństwu infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz minimalizacji nakładów finansowych. Prace wyburzeniowe prowadzimy bezpiecznie i terminowo, uwzględniając przy tym specyfikę poszczególnych obiektów. Gwarantujemy rzetelne wykonanie zleconych nam robót, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, bhp. Zapewniamy najwyższy poziom usług dostosowany do wymagań Zamawiającego i prawa rynku. Stosujemy selekcję odpadów budowlanych, poddając je recyklingowi zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Prawem Ochrony Środowiska.

 

Dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą pracowników do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

 

Każda z osób należąca do kadry kierującej robotami budowlanymi – wyburzeniowymi, jest wpisana do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz jest czynnym zawodowo członkiem izby samorządu zawodowego, w tym przypadku członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez WOIIB.

 

Zatrudniamy najwyższej klasy specjalistów – operatorów maszyn budowlanych marki Caterpillar. Koparki gąsienicowe wyposażone
są w specjalistyczne długie wysięgniki, nożyce do cięcia zbrojenia, szczęki do kruszenia konstrukcji żelbetowych, młoty hydrauliczne. Dysponujemy spycharkami (Cat D-6), ładowarkami, transportem – samochodami samowyładowczymi o ładowności 20-25 ton, oraz kruszarkami do recyklingu gruzu budowlanego.

 

Posiadamy 4 szt. zestawów niskopodwoziowych do transportu maszyn i urządzeń o ładowności do 60 ton, co jest gwarancją dużej mobilności w przerzutach sprzętu budowlanego niezbędnego dla wykonania zleconych robót na terenie całego kraju.

 

Firma F.U.H. MATPOL – Mateusz Sroczyński, wyraża gotowość pełnej współpracy z Państwem dla opracowania kompletnej dokumentacji wyburzeń i rozbiórki lub demontażu, wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń, wszelkiego rodzaju uzgodnień, decyzji administracyjnych dla zleconego zadania oraz kompleksowego wykonania robót wraz z uporządkowaniem placu budowy.

 

Posiadamy liczne, pozytywne referencje od Inwestorów z wykonanych przez firmę MATPOL robót wyburzeniowych na terenie całego kraju. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w przetargach publicznych, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.